Huawei MA5800 X17

Huawei 2xMPLB/MPLA ,2xPILA, New

Description

Manufacturer

Huawei

Condition

New