Konsultacije i dizajniranje

 

Naši projekt menadžeri i inženjeri pružaju profesionalne
konsultantske usluge kako bi mogli da obezbede najbolji
dizajn sistema koji će biti u potpunosti kompatibilan sa
željama klijenata, ali i realnim tehničkim mogućnostima.

 

 

Instalacija i konfiguracija

 

Nakon projektovanja rešenja za naše klijente,
u mogućnosti smo da pružimo usluge instalacije softverskih
licenci i aplikacija i/ili konfiguracije hardvera, na licu mesta ili daljinski.

 

Podrška i održavanje

 

Kada se instalacija i konfiguracija završi, naš tim je na raspolaganju za podršku i usluge održavanja celog sistema koji može biti fleksibilan, dogovoren u vremenskom periodu koji najviše odgovara potrebama klijenta iu formatu koji mu najviše odgovara.
Još jedna vrsta usluge koju možemo da pružimo je produžena garancija našim klijentima, na mrežnu i IT opremu, na već postojeću ali i na novokupljenu opremu. U ovom servisu nudimo konsultacije, otklanjanje kvarova i zamenu za određenu jedinicu na dogovoreni vremenski period.

Garancija na hardver

 

Veoma smo sigurni u opremu koju prodajemo tako da sva naša oprema ima garancijski rok od 6 meseci do 3 godine u zavisnosti od vrste opreme.